Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden van de online Zwangerschapscursus on Demand en de Weekendzwangerschapscursus Twente.

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online Zwangerschapscursus on Demand en de Weekendzwangerschapscursus Twente.
– Onder cursusleidster wordt Annette Mijnheer verstaan.
– Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en/of haar partner.
De cursusleidster verzorgt de online Zwangerschapscursus on Demand en de Weekendzwangerschapscursus Twente.

  1. De cursus

De cursussen worden gegeven door de cursusleidster. De online Zwangerschapscursus on Demand wordt gevolgd door individuele cursisten en kan naar wens ingevuld worden. De Weekendzwangerschapscursus Twente wordt gevolgd in een groep van minimaal één en maximaal 5 cursisten en bestaat uit 5 blokken van 2 uur. Een uitzondering hierop is mogelijk als er sprake is van een groep van minder dan drie cursisten. De cursusleidster bepaalt in overleg met de cursist in welke weekenden de Weekendzwangerschapscursus Twente start. De Weekendzwangerschapscursus Twente vindt plaats in B&B Het Oorbeck, Gerinkhoekweg 31, 7547 RV Enschede.

  1. Inschrijving

Inschrijving voor de online Zwangerschapscursus on Demand geschiedt via het aanmeldformulier. Inschrijving voor de Weekendzwangerschapscursus Twente geschiedt via het inschrijfformulier op de webpagina van de Weekendzwangerschapscursus Twente.

  1. Aansprakelijkheid

Noch de online Zwangerschapscursus on Demand, noch Weekendzwangerschapscursus Twente is aansprakelijk voor het verloop van de zwangerschap. Beide cursussen geven heldere en duidelijke informatie over het mogelijk verloop van de bevalling. Dit is echter geen garantie voor een soepele bevalling.

  1. Medische conditie van de cursist

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan één van beide cursussen mogelijk is. Noch de online Zwangerschapscursus on Demand, noch Weekendzwangerschapscursus Twente, noch de cursusleidster is verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deze verantwoordelijkheid ligt ten allen tijde bij de cursist.

  1. Betaling

Voor de online Zwangerschapscursus on Demand dient via iDeal betaald te worden. Voor de Weekendzwangerschapscursus Twente krijgt u na de inschrijving een bevestiging van inschrijving via de mail waarin oa informatie over de wijze van betaling.

  1. Annulering door de cursist

Na betaling voor de online Zwangerschapscursus on Demand is geen restitutie mogelijk, ongeacht de reden van annulering. Voor de Weekendzwangerschapscursus Twente geldt dat bij annulering een medische verklaring wordt gevraagd. Hierna wordt het betaalde bedrag geretourneerd.

  1. Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

  1. Auteursrecht

De video’s die door de online Zwangerschapscursus on Demand zijn gemaakt en na betaling kunnen worden bekeken, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Zwangerschapscursus on Demand.
De video’s van de online Zwangerschapscursus on Demand mogen nooit zonder toestemming van Zwangerschapscursus on Demand worden gewijzigd en/of vermenigvuldigd en/of gereproduceerd en/of uitgezonden worden zonder toestemming van de cursusleidster en/of vermelding van bron en naam. De exploitatierechten kunnen worden gekocht.

  1. Klachten

Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij Zwangerschapscursus on Demand of Weekendzwangerschapscursus Twente. De cursusleidster zal hierna contact met u opnemen.